Profilaktyka raka jelita grubego

Niektórzy eksperci uważają, że "najlepszą metodą wczesnego rozpoznania jest ta, którą akceptują pacjenci". To stwierdzenie jest zarówno rzeczowe jak i przekonujące. Faktem, który rozwiewa wszelkie wątpliwości jest to, że kolonoskopia będąca najlepszą metodą wczesnego wykrywania raka jelita grubego nie jest powszechnie akceptowana przez społeczeństwo. Możliwe jest jednak stosowanie nieskomplikowanej i nieinwazyjnej metody wczesnego wykrywania nawet, jeśli wynik jest mniej precyzyjny niż przy kolonoskopii.

Wykrywanie

Wczesne wykrycie raka jelita grubego daje prawie 100% szans na wyleczenie. Z tego względu naukowcy koncentrują swoje wysiłki na jak najwcześniejszym wykryciu nowotworu. Poza testem na krew utajoną w kale istnieje inna metoda będącą wskaźnikiem ewentualnego nowotworu: badanie M2-PK w kale. To, co brzmi trochę jak nazwa robota z Gwiezdnych Wojen to tak naprawdę enzym, który powstaje podczas metabolizmu tkanki nowotworowej: kinaza pirogronianowa, a dokładnie podtyp tego enzymu. Kinaza pirogronianowa odgrywa znaczącą rolę w metabolizmie glukozy zdrowych komórek. Typową cechą komórek nowotworowych jest wysoka częstość podziałów komórkowych (proliferacja) i dlatego też potrzebują one bardzo dużo energii. Z tego względu wykorzystują szczególną metodę metabolizmu komórkowego, która oszczędza energię i produkuje konkretny podtyp (M2) kinazy pirogronianowej (PK). M2-PK jest zatem markerem nowotworowym, to znaczy substancją, którą nowotwór wydziela do krwi, kału lub innych płynów ustrojowych i która przy podwyższonym poziomie jest wskaźnikiem guza.

 

Wskaźnik M2-PK

Poziom M2-PK może być mierzony we krwi, a jeszcze lepiej w próbce kału. Korzyść dla pacjenta jest oczywista: test M2-PK oszczędza kilkudniowej rygorystycznej diety, która jest wskazana przy kolonoskopii oraz dyskomfortu podczas samego badania. Nie ma konieczności pobierania trzech próbek kału przez trzy kolejne dni; wystarcza jedna próbka wielkości ziarnka grochu. Co oznacza pozytywny wynik testu M2-PK? Początkowo jest traktowany jako wskazówka, a nie diagnoza. Oznacza, że należy podjąć dalsze środki diagnostyczne, najlepiej wykonać kolonoskopię. W przypadku pozytywnego wyniku istnieje pewne prawdopodobieństwo, że w ciele pacjenta jest produkowany enzym M2-PK nie przez nowotwór, ale przez nieszkodliwe zmiany przednowotworowe(np.polipy).

Zapytaj swojego lekarza o tą nowoczesną metodę diagnostyczną.

Wcześnie wykryty rak jelita grubego jest prawie zawsze uleczalny. Dla osób chcących uniknąć kolonoskopii ta nieinwazyjna metoda może być źródłem cennych informacji o tym enzymie nowotworowym. O więcej szczegółów zapytaj w naszym punkcie pobrań.

2023 © SYNLAB Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
do góry ▲