Badania

Nietolerancja pokarmowa IgG zależna

Test nietolerancji pokarmowej IgG zależnej (176 antygenów) PREMIUM - Test przesiewowy na obecność przeciwciał IgG w kierunku antygenów pokarmowych. Wzbogacony o telekonsultację dietetyczną przeprowadzoną przez specjalistów z zakresu nietolerancji pokarmowych. 

Test nietolerancji pokarmowej IgG zależnej (176 antygenów) - Test przesiewowy na obecność przeciwciał IgG w kierunku antygenów pokarmowych.

Test nietolerancji antybiotyków (20 rodzajów IgG+IgE)

Test nietolerancji antybiotyków (20 rodzajów IgG+IgE) - Test określa reakcję immunologiczną w klasie IgE i IgG (oddzielnie) na najczęściej stosowane antybiotyki.

Profile diagnostyki kału:

Profil podstawowy - dysbioza* (skład flory jelitowej, pH, niestrawione resztki pokarmowe, kwasy żółciowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, laktoferyna, α 1-antytrypsyna, IgA wydzielnicze)

Profil przewlekłych zapaleń jelit* (skład flory jelitowej, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, laktoferyna, α1-antytrypsyna, neurotoksyny eozynofilowe)

Profil jelita drażliwego* (skład flory jelitowej, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, laktoferyna, α1-antytrypsyna, neurotoksyny eozynofilowe, beta-defensyna, zonulina, IgA wydzielnicze)

Profil ostrego zapalenia jelit (enteritis)* (skład flory jelitowej, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, laktoferyna, kalprotektyna, bakteryjne i wirusowe patogeny jelit, mikroskopowe wykrywanie pasożytów)

Zespół złego trawienia* diagnostyka obejmuje parametry zawarte w profilu podstawowym-dysbioza

Zespół nieszczelnego jelita* diagnostyka obejmuje parametry zawarte w profilu jelita drażliwego + histamina w kale

Zespół atopowy* diagnostyka obejmuje parametry zawarte w profilu jelita drażliwego + histamina w kale

 

Badania składu flory jelitowej:

Dysbioza – analiza metagenomiczna kału* - jest badaniem metagenomu kału, w którym określa się mikroflorę jelitową za pomocą 54 sond genów selektywnie zmienionych regionów 16S rRNA, charakteryzujących bakterie. Sondy te zostały oparte na odpowiedniej sekwencji 16S rRNA dla przykładowo: Faecalibacterium prausnitzii (gatunek), Lactobacillus (rodzaj), Clostridium (klasa) lub Proteobacteria (gromada).

Flora jelitowa w kale (bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby)* - badanie obejmuje określenie:

  • Bakterii tlenowych: E.coli, E.coli biovare, Enterobacter spp., Enterococcus spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus Aureus, Streptoccocus β-hemolizujący, Klebsiella spp.
  • Bakterii beztlenowych: Bacteroides spp., Clostridium spp., Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp.
  • Drożdży I grzybów pleśniowych: Candida albicans, Candida glabrata, Geotrichum candidum, grzyby pleśniowe
  • Zaburzenia flory jelitowej wynikają z różnic pomiędzy poszczególnymi populacjami tych drobnoustrojów.

 

Pakiety:

Pakiet „Zdrowe jelita” (kalprotektyna, zonulina, badanie ogólne kału)

Pakiet „Zdrowe jelita” rozszerzony (kalprotektyna, zonulina, M2-PK, badanie ogólne kału)

Pakiet nietolerancji glutenu (immunoglobulina IgA w surowicy, p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, p/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny IgG)

 

Pozostałe badania w kale:

Szczegółowe parametry kału:

  • Markery stanu zapalnego: kalprotektyna, laktoferyna, neurotoksyna eozynofilowa (EDN)
  • Parametry trawienia: elastaza trzustkowa, kwasy żółciowe
  • Znaczniki immunologiczne: wydzielnicze IgA, beta-defensyna
  • Markery przepuszczalności: alfa-1-antytrypsyna, zonulina
  • Markery krwawienia/nowotworu: hemoglobina, M2-PK

Kalprotektyna w kale – Kalprotektyna jest uwalniana w czasie aktywacji leukocytów, spowodowanej stanem zapalnym. Wówczas zarówno w kale, jak i we krwi można stwierdzić silne podwyższenie jej stężenia. Przy tym górna granica normy może zostać przekroczona setki razy. Podwyższone stężenie kalprotektyny w kale stwierdza się w przypadku prawie wszystkich chorób zapalnych przewodu pokarmowego i wielu nowotworach.

Laktoferyna w kale - Laktoferyna jest proteiną błony komórkowej granulocytów obojętnochłonnych, które znajdują się w błonie śluzowej jelit i ma tam działanie przeciwbakteryjne. Laktoferyna jest czułym i bardzo typowym parametrem służącym do potwierdzania przewlekłych chorób zapalnych jelit i różnicowania ich z zespołem jelita drażliwego.

Neurotoksyna eozynofilowa (EDN) - jest glikoproteiną kationową, która uwalniana jest przez aktywowane granulocyty kwasochłonne i ma właściwości cytotoksyczne. Białka te są w stanie niszczyć pasożyty. Podwyższone stężenie EDN w przewodzie pokarmowym może być związane ze stanem zapalnym i zniszczeniem tkanki.

Elastaza trzustkowa - to glikoproteina, która jest wytwarzana w trzustce i wydzielana do dwunastnicy. Ze względu na wysoką czułość, określenie stężenia elastazy trzustkowej jest głównym parametrem w nieinwazyjnej diagnostyce niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki.

Kwasy żółciowe - są to organiczne kwasy, wytwarzane w wątrobie. Ułatwiają wchłanianie tłuszczy oraz rozpuszczalnych w nich witamin z jelita. Jest jednym z parametrów pozwalającym ocenić czynności wątroby. Z powodu niedoboru kwasów żółciowych dochodzi do niedostatecznej emulgacji i trawienia tłuszczu dostarczonego z pożywieniem.

Wydzielnicza immunoglobulina typu A (sIgA) - jest czynnikiem chroniącym powierzchnie błony śluzowej. Postać dimeryczną IgA, jest bardzo stabilna i może być dobrze zmierzona w kale. Jej funkcje to: wiązanie, immobilizacja i neutralizacja antygenów, zmniejszenie adherencji komórek drobnoustrojów chorobotwórczych oraz działanie przeciwzapalne.

β-defensyna - odgrywa ważną rolę w nieoksydacyjnym mechanizmie niszczenia drobnoustrojów i ma szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, obejmujące bakterie, grzyby i wirusy otoczkowe. Obniżone stężenie β-defensyny w kale wskazuje na ograniczenie funkcji barierowej błony śluzowej jelita i ograniczenie funkcji immunologicznych, co wiąże się ze zwiększoną podatnością błony śluzowej jelita na infekcje bakteryjne.

α1-antytrypsyna - jest białkiem ostrej fazy syntetyzowanym w wątrobie. Ze względu na aktywność proteolityczną jest ona rozkładana w jelicie tylko w niewielkim stopniu w związku, z czym można wykazać jej obecność w kale. Zwiększone stężenie α1-antytrypsyny w kale tłumaczy się jej pasywną utratą z osocza. Marker ten pozwala wnioskować o zwiększonej przepuszczalności błony śluzowej jelita i tym samym o zespole nieszczelnego jelita.

Zonulina w kale - Zonulina jest ważnym regulatorem przepuszczalności ściany jelita. Jelitowa bariera nabłonkowa odgrywa centralną rolę w tolerancji i odporności na obce antygeny. Po związaniu ze specyficznym receptorem na powierzchni błony śluzowej jelita zonulina indukuje otwarcie tight junctions, podwyższając w ten sposób przepuszczalność warstwy komórek nabłonka jelitowego. Barierę jelitową mogą wówczas pokonać różne antygeny, co może wywołać miejscowe lub układowe procesy zapalne, a dalej rozwój chorób autoimmunologicznych umiejscowionych w jelitach lub poza nimi.

M2-PK w kale - nieinwazyjne badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. Kinaza pirogronaniowa (PK) jest kluczowym enzymem w glikolizie, przy czym izoenzym M2 w formie dimeru wykazuje wysoką swoistość dla komórek proliferujących.

Histamina w kale* - Histamina znajduje się także w pokarmach jak wędzona ryba, salami, sery dojrzewające czy wino i może wywołać różnorodne reakcje wynikające z nietolerancji jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, reakcje skórne, swędzenie i ,,kręcenie” w nosie, atak astmy, bóle głowy i wiele innych. Mówi się wtedy o nietolerancji histaminy. Badanie służy jako test przesiewowy. Najlepiej, aby próbka kału została pobrana w trakcie ostrych objawów.

 

Pasożyty - badania mikroskopowe

Mikropasożyty jelitowe Cryptosporidium, Cyclospora, Cystoisospora (mikroskopowo)**

Tasiemce, nicienie, przywry (mikroskopowo+flotacja+sedymentacja)**

Cryptosporidium sp., Giardia intestinalis (IFA + mikroskopowo)**

 

Pasożyty - badania molekularne

Wykrywanie DNA Blastocystis hominis**

Wykrywanie DNA Cystoisospora belli**

Wykrywanie DNA Cyclospora cayetanenesis**

Wykrywanie DNA mikrosporydiów Enterocytozoon spp., Encephalitozoon bieneusi**

 

Nietolerancja glutenu:

Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty tGT) IgA i IgG

Przeciwciała przeciwko endomysium (EmA) IgA i IgG

Przeciwciała przeciw deamidowanym peptydom gliadyny (DGP) IgA i IgG

Badanie genetyczne HLA DQ2/DQ8

IgE specyficzne gluten (gliadyna)

Panel alergenów mleko i gluten (6 alergenów) 

 

Nietolerancja laktozy:

Nietolerancja laktozy (C/T-13910)

 

Nietolerancja histaminy:

Diaminooksydaza (DAO) stężenie

Histamina w moczu 

Histamina w kale 

 

Metabolizm kofeiny:

Metabolizm kofeiny (CYP1A2 -163A/C)

 

Alergia:

Panel alergenów wziewnych (30 alergenów)

Panel alergenów pokarmowych (30 alergenów)

Panel alergenów atopowy (30 alergenów)

Panel alergenów wziewnych (20 alergenów)

Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów)

Panel alergenów mieszany (20 alergenów)

Panel alergenów antybiotyki I (10 alergenów)

Panel alergenów mleko i gluten (6 alergenów)

Panel alergenów owady (5 alergenów)

Pojedyncze alergeny sIgE

Test FABER

* badania wymagają specjalnego zestawu do pobierania materiału skontaktuj się z wybranym punktem pobrań

** badania wymagają 3 próbek kału

Niniejsza informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2023 © SYNLAB Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
do góry ▲