Badania

Badanie Helicobacter pylori: Kiedy IgG, a kiedy IgA?

Autor Antoni Sławkowski
Antoni Sławkowski05.04.20248 min.
Badanie Helicobacter pylori: Kiedy IgG, a kiedy IgA?

Helicobacter pylori igg to badanie krwi, które wykrywa obecność specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko bakterii Helicobacter pylori. Ta niewielka, zakręcona bakteria bytuje w żołądku i może powodować szereg problemów zdrowotnych, od nieżytu żołądka po raka żołądka. Właściwa diagnostyka zakażenia H. pylori jest niezwykle ważna, aby wdrożyć odpowiednie leczenie. W tym artykule omówimy, kiedy powinno się wykonać test na przeciwciała IgG, a kiedy na przeciwciała IgA w celu weryfikacji obecności H. pylori.

Kluczowe wnioski:
 • Przeciwciała IgG pojawiają się na późniejszym etapie zakażenia H. pylori, więc badanie IgG jest przydatne do sprawdzenia obecności przewlekłej infekcji.
 • Przeciwciała IgA występują szybciej niż IgG, więc test IgA jest lepszy do wykrywania świeżych zakażeń H. pylori.
 • Poziom przeciwciał IgG utrzymuje się długo po wyeliminowaniu bakterii, więc badanie IgA jest bardziej wiarygodne przy kontrolowaniu skuteczności leczenia.
 • Test IgG jest bardziej powszechnie dostępny i tańszy, więc często wykonuje się go jako wstępne badanie przesiewowe.
 • W niektórych przypadkach może być wskazane wykonanie zarówno testu IgG, jak i IgA, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji.

Objawy zakażenia Helicobacter pylori i potrzeba badania IgG

Helicobacter pylori to bakteria, która może osiedlać się w śluzówce żołądka i dwunastnicy. Zakażenie nią często przebiega bezobjawowo, ale może również prowadzić do szeregu nieprzyjemnych dolegliwości. Jednym z częstszych objawów jest ból lub dyskomfort w nadbrzuszu, nudności, zgaga, a nawet wymioty. Infekcja Helicobacter pylori może również powodować rozliczne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak zapalenie żołądka czy wrzody trawienne.

W przypadku utrzymujących się objawów ze strony układu pokarmowego, lekarz może zlecić badanie krwi w celu wykrycia przeciwciał klasy IgG. Test ten pozwala określić, czy pacjent miał w przeszłości kontakt z bakterią Helicobacter pylori. Dodatni wynik sugeruje, że organizm próbował zwalczyć infekcję, tworząc specyficzne przeciwciała.

Jak przebiega zakażenie Helicobacter pylori?

Zakażenie Helicobacter pylori zazwyczaj rozpoczyna się od przyjęcia bakterii drogą pokarmową. Helicobakter jest bardzo odporny na działanie kwasu żołądkowego, co umożliwia mu przedostanie się do śluzówki żołądka. Tam osiedla się i zaczyna rozmnażać, czemu towarzyszy odpowiedź immunologiczna organizmu.

W początkowej fazie zakażenia organizm produkuje przeciwciała klasy IgA, które stanowią pierwszą linię obrony. Jeśli jednak infekcja się utrzymuje, dochodzi do wytwarzania przeciwciał IgG, które mogą krążyć we krwi przez wiele lat po wyeliminowaniu bakterii.

Przyczyny badania poziomu IgG dla Helicobacter pylori

Badanie poziomu przeciwciał IgG dla Helicobacter pylori jest jednym z podstawowych testów wykrywających obecność lub przebytą infekcję tą bakterią. Istnieje kilka głównych powodów, dla których lekarz może zlecić taki test:

 • Potwierdzenie zakażenia u osób z objawami żołądkowymi, takimi jak ból brzucha, zgaga czy wymioty.
 • Weryfikacja potrzeby leczenia Helicobacter pylori przed planowanym leczeniem wrzodów żołądka lub dwunastnicy.
 • Sprawdzenie skuteczności uprzedniego leczenia przeciw Helicobacter pylori (poziom IgG powinien spaść po pomyślnej eradykacji).
 • Badania przesiewowe u osób z grup ryzyka, np. z obciążonym wywiadem rodzinnym lub mieszkańców regionów o wysokim rozpowszechnieniu zakażeń.

Test IgG ma tę zaletę, że przeciwciała te są dość trwałe i mogą utrzymywać się przez lata po przebyciu infekcji. Pozwala to na wykrycie nawet dawnych zakażeń Helicobacter pylori.

Czytaj więcej: Krew utajona w kale: dlaczego jest ważna i jak ją diagnozować?

Interpretacja wyników badania IgG na obecność Helicobacter pylori

Prawidłowa interpretacja wyniku testu IgG na Helicobacter pylori jest niezwykle istotna. Oznaczenie poziomu przeciwciał tej klasy może pomóc ustalić, czy doszło do zakażenia, a także na jakim etapie się ono znajduje. Oto, co oznaczają poszczególne wyniki:

Wynik Interpretacja
Ujemny Brak przeciwciał IgG wskazuje, że nie doszło do zakażenia Helicobacter pylori lub że było to bardzo dawno.
Dodatni Wykryto przeciwciała IgG, co sugeruje aktualną lub przebytą infekcję. Wysoki poziom może oznaczać czynną chorobę.
Graniczna wartość Wartości graniczne są niejednoznaczne i mogą wymagać powtórzenia testu lub wykonania innych badań.

Dodatni wynik IgG nie musi od razu oznaczać aktywnej infekcji, gdyż przeciwciała te pozostają w organizmie nawet po wyleczeniu. Dlatego wynik należy zawsze analizować w kontekście objawów klinicznych, a w razie wątpliwości wykonać dodatkowe testy.

Przeciwciała IgG są cennym wskaźnikiem w diagnostyce zakażeń Helicobacter pylori, ale ostateczną interpretację należy pozostawić lekarzowi, który zna pełną historię medyczną pacjenta.

Kiedy potrzebne jest badanie IgA zamiast IgG na Helicobacter pylori?

Zdjęcie Badanie Helicobacter pylori: Kiedy IgG, a kiedy IgA?

Podczas gdy test IgG jest często pierwszym wyborem w diagnostyce Helicobacter pylori, to w niektórych sytuacjach klinicystom zaleca się wykonanie oznaczeń przeciwciał klasy IgA. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

Po pierwsze, badanie IgA może być bardziej miarodajne u pacjentów, którzy przeszli niedawne leczenie przeciwko Helicobacter pylori. Przeciwciała IgA zaczynają znikać dość szybko po wyeliminowaniu bakterii, zatem ich wysoki poziom może wskazywać na niepowodzenie terapii.

Po drugie, u osób z obniżoną odpornością humoralną, jak np. w przebiegu leczenia immunosupresyjnego czy chorobach autoimmunologicznych, produkcja przeciwciał IgG może być upośledzona. W takich warunkach test na IgA okazuje się bardziej wiarygodny.

Badania pomocnicze przy wykrywaniu Helicobacter pylori

Oprócz testów serologicznych, w diagnostyce zakażeń Helicobacter pylori często wykorzystuje się również inne metody, takie jak test ureazowy z materiału pobranego podczas gastroskopii czy test oddechowy (urea breath test). Mogą one posłużyć do potwierdzenia lub wykluczenia aktywnej infekcji, a także do monitorowania skuteczności leczenia przeciwbakteryjnego.

Lekarz może również zlecić badanie kału na obecność antygenu Helicobacter pylori. Jest to nieinwazyjna metoda pozwalająca na wykrycie aktywnej infekcji bakteryjnej w przewodzie pokarmowym. Antygen Helicobacter pylori w kale dodatni świadczy o zakażeniu, natomiast wynik ujemny potwierdza skuteczną eradykację patogenu po zakończonym leczeniu.

Preparaty immunoglobulin IgA w diagnostyce Helicobacter pylori

Badanie poziomu przeciwciał IgA skierowanych przeciwko Helicobacter pylori ma istotne znaczenie kliniczne, szczególnie w przypadku pacjentów, u których wykonanie testu IgG może być niewiarygodne. Dostępne są specjalne zestawy diagnostyczne oparte na IgA, zawierające immobilizowane antygeny bakteryjne.

Podstawową zaletą preparatów IgA jest wysoka czułość i swoistość w wykrywaniu świeżych zakażeń Helicobacter pylori. Przeciwciała tej klasy pojawiają się bowiem stosunkowo wcześnie w odpowiedzi na bakterię, zanim wytworzy się humoralna odpowiedź IgG.

Co więcej, przeciwciała IgA lepiej odzwierciedlają stan aktywnej infekcji niż IgG, które mogą utrzymywać się długo po wyeliminowaniu patogenu. Ułatwia to monitorowanie skuteczności leczenia przeciwbakteryjnego u pacjentów z nawracającymi objawami.

Kiedy warto wykonać badanie IgA i IgG równocześnie?

W niektórych przypadkach klinicyści mogą zalecić wykonanie zarówno testu IgA, jak i IgG w celu uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji. Np. u osób z niejednoznacznymi wynikami lub przy podejrzeniu zakażenia o długim przebiegu lub nawracającego.

Skojarzone oznaczenie obu klas immunoglobulin może dostarczyć bardziej kompleksowych informacji na temat historii infekcji i jej aktualnego stadium. Lekarz na tej podstawie będzie mógł podjąć właściwą decyzję o włączeniu antybiotykoterapii lub ewentualnej ponownej eradykacji Helicobacter pylori.

Zalety i wady testów IgA i IgG dla Helicobacter pylori

Oba testy serologiczne – IgA i IgG – mają swoje mocne i słabe strony w wykrywaniu zakażeń Helicobacter pylori, co warto podsumować:

 • Zalety testu IgG: dokładnie identyfikuje przebyte zakażenia, nawet te sprzed wielu lat; wynik dodatni wskazuje na konieczność eradykacji; tańszy i łatwiej dostępny.
 • Wady testu IgG: nie odróżnia infekcji aktywnej od wyleczonej; wynik może być fałszywie ujemny u osób z niedoborami immunologicznymi.
 • Zalety testu IgA: wysoka czułość i swoistość w wykrywaniu świeżych zakażeń; wynik koreluje z aktywnością infekcji; pomocny w monitorowaniu skuteczności leczenia.
 • Wady testu IgA: mniej dostępny i droższy; mniej wiarygodny przy zakażeniach przewlekłych; poziom IgA może być zniekształcony przez choroby nerek lub wątroby.

Lekarz dysponujący pełnymi danymi z wywiadu, objawami i wynikami badań laboratoryjnych, może dokonać najwłaściwszej interpretacji i wybrać właściwą metodę postępowania. Czasem optymalnym rozwiązaniem może być wykonanie obu testów – na Helicobacter pylori IgA i IgG.

IgA IgG
Wykrywa świeże zakażenia TAK NIE
Wskazuje aktywną infekcję TAK CZĘŚCIOWO
Utrzymuje się po wyeliminowaniu patogenu NIE TAK
Częściej przepisywany test NIE TAK

Nie ma jednej złotej metody diagnostycznej na wszystkie przypadki zakażeń Helicobacter pylori. Wybór odpowiedniego testu zawsze zależy od indywidualnej sytuacji klinicznej pacjenta, na podstawie której lekarz podejmuje decyzję o najwłaściwszym postępowaniu.

Podsumowanie

Wykrywanie zakażenia Helicobacter pylori często wymaga kompleksowej diagnostyki. W zależności od specyficznej sytuacji klinicznej, lekarz może zlecić badanie krwi na przeciwciała IgG lub IgA, a niekiedy oba testy łącznie. IgG pozwala zidentyfikować przebyte zakażenie, podczas gdy IgA lepiej odzwierciedla aktywną infekcję. Pomocniczo stosuje się też antygen Helicobacter pylori w kale dodatni czy testy oddechowe.

Interpretacja wyników wymaga uwzględnienia objawów, gdyż Helicobacter pylori może powodować rozmaite dolegliwości, od nieżytu żołądka po swędzenie skóry. Ustalenie właściwego rozpoznania i wdrożenie skutecznej terapii jest kluczowe, aby zapobiec groźnym powikłaniom, takim jak wrzody czy nowotwory układu pokarmowego. Wybór metod diagnostycznych zależy od doświadczenia lekarza prowadzącego.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wpływ alergii na pyłki na przebieg i komfort ciąży - analiza.
 2. Jaki probiotyk wybrać po antybiotyku: Porady ekspertów
 3. Fruktooligosacharydy: Przewodnik po korzyściach i źródłach
 4. Liczne bakterie w moczu - usunięcie, diagnostyka, leczenie
 5. Antybiotyk a nabiał - czego unikać w trakcie leczenia?
Autor Antoni Sławkowski
Antoni Sławkowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu o zdrowiu, który powstał z mojej pasji do medycyny i zdrowego stylu życia. Jako wykwalifikowany dietetyk z wieloletnim doświadczeniem, postanowiłem dzielić się wiedzą, która pomaga ludziom żyć pełniej i zdrowiej. Moja misja to dostarczanie rzetelnych, opartych na badaniach informacji o żywieniu, fitnessie i zdrowiu psychicznym. Wierzę, że każdy ma prawo do dostępu do wiedzy, która może znacząco poprawić jakość życia. Dążę do tego, by mój portal był miejscem, gdzie czytelnicy znajdą praktyczne porady, inspiracje oraz wsparcie w dążeniu do lepszego zdrowia.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Antygen - definicja i funkcja w ludzkim organizmie
BadaniaAntygen - definicja i funkcja w ludzkim organizmie

Dowiedz się, czym są antygeny i jaką rolę pełnią w ludzkim organizmie. Antygeny to cząsteczki rozpoznawane przez układ odpornościowy jako obce lub niebezpieczne, inicjujące odpowiedź immunologiczną przeciwko patogenom.